Шановні студенти, згідно Закону “Про вищу освіту” (зокрема стаття 62, п.15), роз’яснень та рекомендацій щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січні 2015 року №47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», із урахуванням «Положення про організацію освітнього процесу у Черкаському державному технологічному університеті» та Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента, ви маєте право вільно вибрати навчальні дисципліни у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, і в обсязі, що становить не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС, передбачених для обраного ступеня вищої освіти. При цьому частка вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної підготовки для студентів освітнього ступеня «бакалавр» усіх спеціальностей складає 12 кредитів.

Для цього вам потрібно ознайомитись з переліком можливих вибіркових предметів на наступний навчальний рік. Після вибору дисципліни, ви маєте написати ЗАЯВУ в двох екземплярах, згідно з Додатком 1 Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студентата передати її уповноваженому фахівцю кафедри (куратору).

Студенти освітнього ступеня «бакалавр» (1 курс) денної форми навчання подають заяви для реєстрації щодо вивчення вибіркових навчальних дисциплін у наступному році, протягом першого тижня квітня. Студенти освітнього ступеня «бакалавр» (1 курс) заочної форми навчання подають заяви для реєстрації щодо вивчення вибіркових навчальних дисциплін у наступному році під час сесії весняного семестру.

Студенти освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання подають заяву на вивчення навчальних дисциплін на засадах вільного вибору до приймальної комісії під час подачі заяви на вступ до ЧДТУ. Реєстрацію (запис для вивчення вибіркових навчальних дисциплін) проводить відбіркова комісія факультету.

ВАЖЛИВО! Згідно пункту 2.3.5. Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін за вільним вибором студента: несвоєчасне подання студентом заяви на вивчення вибіркових дисциплін є грубим порушенням навчальної дисципліни. У цьому випадку студент, що не визначився з вибором, прикріплюється деканатом до вже сформованої групи для вивчення вибіркових навчальних дисциплін відповідним розпорядженням (із ознайомленням під підпис).

 

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ПРЕДМЕТІВ НА 2-Й КУРС

 

Осінній семестр

Весняний семестр

Цикл дисциплін з гуманітарної підготовки (сума має складати 8 кредитів):

Розмовний практикум з іноземної мови (4 кредита)

Психологія (4 кредита)

Логіка (4 кредита)

Корпоративна культура (4 кредита)

Розмовний практикум з іноземної мови (при виборі даного курсу в 1 семестрі) (4 кредита)

Екологія (4 кредита)

Соціологія (4 кредита)

Політологія (4 кредита)

Етика й естетика (4 кредита)

Цикл дисциплін з професійної та практичної підготовки (сума має складати 12 кредитів):

Інженерія системного програмного забезпечення (8 кредитів)

Проектування розподілених інформаційних систем (8 кредитів)

Програмне забезпечення комп’ютерних систем (8 кредитів)

Інженерія системного програмного забезпечення (при виборі даного курсу в 1 семестрі) (4 кредита)

Проектування розподілених інформаційних систем (при виборі даного курсу в 1 семестрі) (4 кредита)

Мультимедійні технології (4 кредита)

Автоматизовані системи управління (4 кредита)

В кожному семестрі Ви маєте вибрати по одному предмету з кожного циклу дисциплін. Наприклад, з циклу дисциплін гуманітарної підготовки:

а) в 1 семестрі ви вибираєте дисципліну «Розмовний практикум з іноземної мови», тоді і в        2 семестрі маєте обрати цю ж дисципліну для проходження повного курсу підготовки;

або

б) в 1 семестрі ви вибираєте дисципліну «Логіка», а в 2 семестрі «Політологія».

Аналогічно вибираються дисципліни з циклу професійної та практичної підготовки.

За додатковими питаннями звертатись до уповноваженого фахівця кафедри.

 

Перелік вибіркових предметів на 3-й курс

Осінній семестр

Весняний семестр

Цикл дисциплін з гуманітарної підготовки (сума має складати 4 кредита):

Розмовний практикум з загальної ділової іноземної мови (4 кредита)

Релігієзнавство (4 кредита)

Педагогіка (4 кредита)

Культурологія (4 кредита)

 

Цикл дисциплін з фундаментальної підготовки (сума має складати 4 кредита):

 

Програмування обчислень (VBA)(4 кредита)

Лінійна алгебра та аналітична геометрія (4 кредита)

Технічний переклад з іноземних мов (4 кредита)

Переклад WEBдодатків з іноземних мов (4 кредита)

Цикл дисциплін з професійної та практичної підготовки

(сума має складати 16 кредитів):

Програмування мобільних додатків (8 кредитів)

Системне програмування засобами API(4 кредита)

Інтелектуальні системи (8 кредитів)

Об’єктно-орієнтоване програмування (друга мова) (4 кредита)

Програмування програмних додатків з відкритим кодом (під UNIX) (8 кредитів)

Програмування мобільних додатків (при виборі даного курсу в 1 семестрі) (4 кредита)

Мережі та потоки (4 кредита)

Інтелектуальний аналіз даних (4 кредита)

WEB дизайн (4 кредита)

Обєктно-орієнтоване програмування (сучасний фреймворк) (4 кредита)

З циклу дисциплін гуманітарної підготовки Ви обираєте будь-який предмет, аналогічно з циклу дисциплін з фундаментальної підготовки.

А з циклу професійної та практичної підготовки Ви обираєте так, щоб сума кредитів виділених на предмети кожного семестру складало 8 кредитів, наприклад:

a)     на осінній семестр обираєте Програмування мобільних додатків, а у весняному Програмування мобільних додатків та WEBдизайн;

або

b)    на осінній семестр обираєте Програмування програмних додатків з відкритим кодом (під UNIX), а у весняному будь-які два, крім Програмування мобільних додатків.

За додатковими питаннями звертатись до уповноваженого фахівця кафедри.