ПЛАН ЗАСІДАНЬ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ

кафедри на 2019-2020 н.р.

з/п Теми Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1. Адаптивні інформаційні технології прийняття рішень у бізнесі Триус Ю.В. Жовтень 2019 р.
2. Наукові основи системного підходу Тимченко А.А. Листопад 2019 р.
3. Навчання та сертифікація в Мережевій академії CISCO ЧДТУ Андрієнко В.О. Грудень 2019 р.
4. Закордонний та вітчизняний досвід підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Герасименко І.В. Лютий 2020 р.
5. Моделювання динаміки коливальних процесів складних систем Дяченко П.В. Березень 2020 р.
6. Сучасні концепції, стандарти і методології створення інформаційних систем Оксамитна Л.П. Квітень 2020 р.
7. Інформаційно-аналітична система «Dean Office» Заспа Г.О. Квітень 2020р.
8.   Наукові доповіді аспірантів кафедри Гейко А., Дубовський А., Середа О. Травень 2020р.