Список аспірантів і здобувачів
кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем
Освітньо-наукова програма «Інженерія програмного забезпечення»
спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення

View Fullscreen