ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ

кафедри

на 2019-2020 н.р.

з/п Теми Виконавці Термін проведення
1 2 3 4
1. Особливості стандартів вищої освіти за спеціальностями 122 – комп’ютерні науки і 124 – системний аналіз Триус Ю.В. Жовтень 2019 р.
2. Методичні аспекти викладання курсу «Системно-методологічні основи інформаційних технологій» для аспірантів спеціальності 122 – комп’ютерні науки Тимченко А.А. Листопад 2019 р.
3. Науково-методичні основи підготовки студентів до сертифікації в Мережевій академії CISCO Андрієнко В.О. рудень 2019 р.
4. Методичні аспекти викладання дисциплін від ІТ-компанії QATestLab Герасименко І.В. Лютий 2020 р.
5. Методичні основи викладання дисципліни вибіркового циклу «Основи управління робототехнічними системами» Дяченко П.В. Березень 2020 р.
6. Методичні основи викладання навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для студентів спеціальності 122 – комп’ютерні науки Оксамитна Л.П. Квітень 2020 р.
7. Методичні основи викладання навчальної дисципліни «Основи програмування для мобільних пристроїв» Заспа Г.О. Травень 2020 р.