Кафедра «Програмного забезпечення автоматизованих систем» створена у 1998 році в результаті реорганізації кафедри «Обчислювальної техніки» та організації факультету ФІТІС, якому вона належить. Кафедра є випусковою зі спеціальності 121– «Інженерія програмного забезпечення».

Навчальний процес ведуть 11 науково-педагогічних працівників: 2 професори, 5 кандидатів наук, доцентів, старші викладачі та асистенти. Забезпечує навчальний процес учбово-допоміжний персонал кафедри у складі 2 осіб. Кафедра налічує 13 співробітників. За час існування кафедри її співробітниками захищені 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій.

В межах спеціальності можлива підготовка за спеціалізаціями: «Інженерія програмного забезпечення» і «Інформаційні технології програмування інтелектуальних систем». Випускники кафедри отримують кваліфікацію бакалавра з інженерії програмного забезпечення після 4 років навчання,  та магістра з програмного забезпечення після 5,5 років. Крім того кафедра допомагає у підготовці спеціалістів по спеціальностям  126 – «Інформаційні системи та технології», 123 – «Комп‘ютерні системи та мережі» та 035– «Прикладна лінгвістика». На кафедрі навчаються 9 аспірантів.

Переважна більшість викладачів та обслуговуючого персоналу має базову освіту, яка співпадає з профілем спеціальності.

Викладачі кафедри беруть участь у виданні методичних праць, наукових статей та в науково-дослідній роботі, яка спрямована на розробку теорії та практики програмного забезпечення автоматизованих систем збору і обробки інформації і проводиться за напрямками, що відповідають професійній діяльності викладачів.

Інженерія програмного забезпечення – це дисципліна, яка пов’язана зі всіма аспектами виробництва програмного забезпечення від початкових стадій створення специфікації до підтримки системи після здачі в експлуатацію.

Індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей. Компанії Google, Microsoft, Facebook є лідерами світової економіки.

В Україні та в Центральному регіоні зокрема успішно функціонують десятки ІТ-компаній, що працюють на замовлення державних підприємств та  закордонних партнерів. Ці компанії забезпечують цікаві проекти, професійне зростання та гідну зарплату. Прогнози економічного розвитку галузі в нашій країні стримуються дефіцитом кваліфікованих кадрів.

Освіта в сфері інженерії програмного забезпечення – це розумна інвестиція у своє майбутнє. У нас Ви навчитеся не просто програмувати (кодувати), а створювати програмні продукти – аналізувати вимоги, працювати в командні розробників, тестувати та забезпечувати якість продукту, керувати програмними проектами.

На нашій кафедрі працюють керівники та спеціалісти ІТ компаній, що з радістю діляться знаннями та досвідом зі студентами. Студенти кафедри проходять виробничі практики в ІТ компаніях з  1-го до 5-го курсів, що надає їм переваги у практичному досвіді та спрощує подальше працевлаштування.

Кафедра має 2 комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасною технікою та мультимедійні аудиторії.

Наші студенти беруть участь в олімпіадах та конференціях. Кращі студенти займаються науково-дослідною роботою та продовжують своє навчання в аспірантурі.

Випускники кафедри працюють у провідних ІТ компаніях регіону